Dlaczego ludzie nie angażują się w pracy?

Ludzie chcą mieć poczucie sprawstwa, realnego wpływu, że ich praca ma znaczenie.
Człowiek jest istotą twórczą!

 

 

Jeśli ludzie są zatrudniani do zrealizowania odgórnie ustalonej strategii, nie mając wpływu na jej przebieg, to brak zaangażowania będzie się rozprzestrzeniał. Poczucie obojętności będzie się wzmacniać jednostkowo, a zarazem grupowo. Długotrwałe pozbawienie człowieka poczucia sprawstwa rodzi wiele zjawisk związanych z szeroko rozumianym zjawiskiem braku zaangażowania.

 

Co widzę w ludziach, którzy potrafią,
ale wycofują się z działań?

Ich znaczenie zostało wyraźnie zatarte.
Zostali potraktowani przedmiotowo, a nie podmiotowo.

 

 

Ludzie chcą być częścią procesów, w których uczestniczą. Chcą być ich realnymi współtwórcami. Poczucie sprawstwa jest nie tylko związane z pozytywną oceną własnych kompetencji, a więc umiejętności i wiedzy. Jest przede wszystkim ważnym składnikiem pozytywnego odzwierciedlenia odpwiedzi na pytanie KIM JESTEM?, które dodatkowo zwiększa energię do działania, poprzez wytrwałość, a zarazem odporność w sytuacjach niespodziewanych i trudnych.

 

Co Ciebie najbardziej angażuje?

To, co wnoszę do firmy, mój udział. To mnie najbardziej motywuje!