Współdziałanie wewnątrz organizacji CZUJĘ I REAGUJĘ

Pracuję w sposób holistyczny, gdyż każda firma to złożony system, wymagający indywidualnej drogi. Identyfikuję potrzeby organizacji poprzez współdziałanie na wszystkich możliwych poziomach oddziaływania, przechodząc przez kolejne stopnie poznania i rozwoju:

0 – dostępne informacje (research organizacji)
I – spotkanie z zarządem
II – współdziałanie wewnątrz organizacji
III – współdziałanie z całym otoczeniem

 

 Kwestią fundamentalną funkcjonowania organizacji jest dla mnie:

zaufanie
partnerstwo
zaangażowanie
odpowiedzialność
autentyczność
poczucie sensu
nieustanne doskonalenie
wzajemne wsparcie

 

Rozumiem biznes, jako odpowiedź na potrzeby ludzi BIZNES = CZŁOWIEK
Moim celem jest budowanie dobrych, prawdziwie ludzkich relacji WYCZUWAJ I REAGUJ

 

W jaki sposób pracuję?
– przeczytaj proszę, co powiedzieli o mnie szefowie firm i pracownicy?

 

Posłuchaj rozmowy ze mną:

Powyższe kwestie mają charakter ewolucyjny…
Najważniejsze, aby z Państwa strony była to w pełni świadoma decyzja.

Justyna Jettka
czlowiek@zludzkatwarza.com